คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ตรวจติดตามการปฏิบัติงานออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง/บริการ และด่านชุมชน

เปิดอ่าน 32 views

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ท้องที่อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานการตรวจติดตามการปฏิบัติงานออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง/บริการ และด่านชุมชน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ และรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายเน้นย้ำการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง มาตรการดื่มไม่ขับ สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ การขับขี่ยานพาหนะด้วยความไม่ประมาท ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด และสอดส่องความสงบเรียบร้อย/ป้องปราม การกระทำผิดกฎหมายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ มีผู้แทนอำเภอ ส่วนราชการอำเภอ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย