คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เปิดอ่าน 50 views

วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบีไฮฟ ช้อปปิ้ง มอลล์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อติดตามสถานการณ์ สภาวะอากาศ สภาพเหตุการณ์ การจราจร และเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันต่อเหตุการณ์ ในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ เมษายน ๒๕๖๒