คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 17 รายการ

เปิดอ่าน 156 views

ที่  ศธ  0522.01/  3324                 ลงวันที่   27   มีนาคม   2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อโครงการ

วิธี    ขายทอดตลาด

วันที่ประกาศ     11  เมษายน  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา