คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

เปิดอ่าน 34 views

ที่  นบ 74502/ 0614    ลงวันที่    3    เมษายน  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   11  เมษายน  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา