คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยววัดบางระโหง

เปิดอ่าน 48 views

ที่ นบ 0004/ 655      ลงวันที่    4    เมษายน  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   9  เมษายน  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา