คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

จัดรายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 6 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปิดอ่าน 99 views

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการจัดรายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 6 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้แจ้งข้อมูลข่าวสารและตอบข้อซักถามสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆ เพื่อให้สื่อมวลชนได้นำไปเผยแพร่ต่อให้ประชาชนได้รับทราบ ดังนี้
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี แจ้งเรื่อง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดนนทบุรี , การประชุมเพื่อให้ความรู้และข้อแนะนำแก่นิติบุคคลบ้านจัดสรร , การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เผาในพื้นที่เกษตร/ชุมชน และเรื่องอื่นๆ
2. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี แจ้งเรื่อง โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
3. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี แจ้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของจังหวัดนนทบุรี (อย่างไม่เป็นทางการ)
4. วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี แจ้งเรื่อง รายละเอียดของการจัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2562
5. เรื่องอื่นๆที่สื่อมวลชนสอบถาม