คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ลงตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี และอำเภอบางกรวย จำนวน 34 หน่วย

เปิดอ่าน 70 views

วันที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 17.00 น.นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี และอำเภอบางกรวย จำนวน 34 หน่วย ดังนี้

1. อำเภอเมืองนนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 9 หน่วย ดังนี้

ตำบลบางกระสอ
1) หน่วยเลือกตั้งที่ 42 ณ ศาลาวัดน้อยนอก
2)หน่วยเลือกตั้งที่ 43 ณ ปะรำบริเวณลานจอดรถหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลอาคาร 1
3)หน่วยเลือกตั้งที่ 69 ณ ปะรำบริเวณทางเท้าใกล้กับ โรงสีไฟเจียเม้งจำกัด
4) และ 5) หน่วยเลือกตั้งที่ 74 และ 75 ณ อาคารโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
6) หน่วยเลือกตั้งที่ 77 ณ ปะรำบริเวณทางเท้าต้นซอย นนทบุรี 15

ตำบลบางเขน
7) หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ
8) และ 9) หน่วยเลือกตั้งที่ 15 และ 18 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดกำแพง

2. อำเภอเมืองนนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 14 หน่วย ดังนี้

ตำบลสวนใหญ่
1) และ 2) หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสตรีนนทบุรี
3) หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ณ ปะรำบริเวณปั๊มบางจาก หน้าปากซอยพิบูลสงคราม 11
4) หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ณ ศาลาวัดนครอินทร์

ตำบลบางศรีเมือง
5) และ6) หน่วยเลือกตั้งที่ 8 และ 9 ณ ปะรำบริเวณฟุตบาทข้างตลาดศิริมงคล
7) – 9) หน่วยเลือกตั้งที่ 15 – 17 ณ ห้องเรียนโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ตำบลบางกร่าง
10) – 14) หน่วยเลือกตั้งที่ 25 – 29 ณ ปะรำบริเวณฟุตบาทข้างตลาดศิริมงคล

3. อำเภอบางกรวย เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 11 หน่วย ดังนี้

ตำบลวัดชลอ
1)หน่วยเลือกตั้งที่ 12 ณ บริเวณวัดโตนด

ตำบลบางสีทอง
2) และ 3) หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และ 2 ณ ศาลาการเปรียญวัดไทร
4) และ 5) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 และ 4 ปะรำบริเวณวัดบางอ้อยช้าง
6) และ 7) หน่วยเลือกตั้งที่ 11 และ 12 ณ ปะรำบริเวณวัดโคนอน

ตำบลบางขนุน
8) และ 9) หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และ 2 ณ ปะรำบริเวณวัดบางขนุน
10) หน่วยเลือกตั้ง ที่ 5 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดยางป่า
11) หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ณ ปะรำบริเวณวัดแก้วฟ้า

ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบว่ามีประชาชนผู้มีสิทธิ ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเป็นจำนวนมาก ในการนี้ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพร้อมทั้งให้กำลังใจที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม