คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิด “งานวันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปี 2562”

เปิดอ่าน 107 views

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประจำปี 2562” ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนดจัดขึ้น โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวรายงาน และมีเอกอัครราชทูต ส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ในโอกาสนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี นายอำเภอบางใหญ่ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลก และเพื่อให้สอดคล้องกับคำประกาศขององค์การสหประชาชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบให้สัปดาห์ที่ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็น “สัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” โดยในปี 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันน้ำโลกและสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ