คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดงาน “นนทบุรี นำของดี สู่ 4 ภูมิภาค” ปี 2562 ครั้งที่ 1

เปิดอ่าน 84 views

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ แฟชั่นมอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “นนทบุรี นำของดี สู่ 4 ภูมิภาค” ปี 2562 ครั้งที่ 1 โดยมี รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา รองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี และประชาชนจังหวัดนครราชสีมาเช้าร่วมพิธี ซึ่งงานมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 21 -27 มีนาคม 2562 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวนกว่า 60 บูธ ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภทเช่น กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กลุ่มเครื่องสำอาง กลุ่มอาหาร และกลุ่มของใช้และของตกแต่ง ในการนี้ประธานในพิธีกล่าวว่า จังหวัดนนทบุรี นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ได้นำนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังจะให้ประชาชนในจังหวัดมีความอยู่ดีกินดี ด้วยการเพิ่มรายได้ จึงทำให้เกิดโครงการนนทบุรี นำของดี สู่ 4 ภูมิภาค ก่อให้เกิดรายได้ต่อผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรี โดยจะจัดขึ้นจำนวน 6 ครั้ง ซึ่งในครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา ในช่วงเดือนเมษายนต่อไป