คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ “NONTHABURI THE KING OF DURIAN 2019” ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 100 views

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562  เวลา 16.00 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  เกษตรจังหวัดนนทบุรี  รองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี  กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด  ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ “NONTHABURI THE KING OF DURIAN 2019”  ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี