คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หารือข้อราชการกับ นายสุพพัต อ่องแสงคุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดนนทบุรี ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1

เปิดอ่าน 65 views

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หารือข้อราชการกับ นายสุพพัต อ่องแสงคุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดนนทบุรี ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1  โดยมีรักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี  และข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการหารือข้อราชการครั้งนี้