คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “๖๐ ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”

เปิดอ่าน 51 views

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “๖๐ ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” และหารือความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี มีประเด็นการหารือเพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนนทบุรี (Nonthabuti Smart City) และร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับจังหวัดนนทบุรี มี ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.ปิโยรส พรหมดิเรก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะอาจารย์  และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี เลขานุการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมประชุมหารือดังกล่าว