คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

จ้างป้ายบอกชื่อซอย จำนวน 50 ป้าย

เปิดอ่าน 59 views

ที่  นบ 52203/ 2004       ลงวันที่    12    มีนาคม  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   15  มีนาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา