คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หารือข้อราชการกับ นายขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 38 views

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หารือข้อราชการกับ นายขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในพื้นที่  โดยมีสถิติจังหวัดนนทบุรี  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนนทบุรี  และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการหารือข้อราชการครั้งนี้