คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562

เปิดอ่าน 46 views

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562  โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี  คณะกรรมการฯ  และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ซึ่งมีการรายงานผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 , โครงการพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด (1 จังหวัด 1 กีฬา) , การพิจารณาโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนนทบุรี  และเรื่องอื่นๆ