คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เปิดอ่าน 33 views

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณามอบหมายภารกิจ และการขอรับการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ สำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒