คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เปิดอ่าน 36 views

ที่  อย 83302/ ว 132       ลงวันที่    8   มีนาคม   2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   13  มีนาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา