คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะยกเทท้าย ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน

เปิดอ่าน 30 views

ที่  นบ 52203/ 1919     ลงวันที่    7  มีนาคม   2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   13  มีนาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา