คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 21 รายการ

เปิดอ่าน 114 views

ที่  นบ 52203/ 1779       ลงวันที่    5   มีนาคม   2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ   8   มีนาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา