คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายแยก ทช.นบ.๓๐๑๕ – แยก ทช.นบ.๕๐๒๔ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดอ่าน 157 views

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  บริษัท พรประเสริฐ การโยธา จำกัด ๑๕,๖๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

(สิบห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)