คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการก่อสร้างเสาธงขนาดใหญ่

เปิดอ่าน 405 views

ที่  นบ 71802/ 277       ลงวันที่    28    กุมภาพันธ์  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   6  มีนาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา