คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 30 รายการ

เปิดอ่าน 584 views

ที่  ศธ  0522.01(04)/ 1903             ลงวันที่    20   กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อโครงการ

วิธี    ขายทอดตลาด

วันที่ประกาศ     1  มีนาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา