คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางดงตาล (ช่วงที่ 3)

เปิดอ่าน 97 views

ที่  นบ 52203/ 1511      ลงวันที่    25    กุมภาพันธ์  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   1  มีนาคม  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา