คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1

เปิดอ่าน 58 views

ที่  นบ 52203/ 1153     ลงวันที่    12    กุมภาพันธ์  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   15  กุมภาพันธ์  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา