คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 52/1

เปิดอ่าน 47 views

ที่  นบ 52203/ 1068      ลงวันที่    8    กุมภาพันธ์  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   15  กุมภาพันธ์  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา