คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 34

เปิดอ่าน 32 views

ที่  นบ 52203/ 1066       ลงวันที่     8   กุมภาพันธ์  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   15  กุมภาพันธ์  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา