คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างถนนสาย ๓๔๖ ปทุมธานี – บางเลน กับถนนสาย ๓๐๑๕ ออกสู่ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๙ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 37 views

ประกาศจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างถนนสาย ๓๔๖ ปทุมธานี – บางเลน กับถนนสาย ๓๐๑๕ ออกสู่ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๙ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

ผู้ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกีด โรงปูนเขตรุ่งเรือง เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น

13,385,000.00 บาท (สิบสามล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดเอกสาร