คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

มอบนโยบายและแนวทางการจัดระเบียบที่พักแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ให้แก่ชุดปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 50 views

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเกาะเกร็ด ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร ๓ ชั้น) : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการมอบนโยบายและแนวทางการจัดระเบียบที่พักแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ให้แก่ชุดปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การออกปฏิบัติงานจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย