คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็น Smart SMEs และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน”

เปิดอ่าน 202 views

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็น Smart SMEs และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และมีเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดนนทบุรี วิทยากร ผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรีที่เข้าร่วมการสัมมนา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ธุรกิจ SMEs ถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงได้มีนโยบายต่างๆในการส่งเสริมศักยภาพของ SMEs สำหรับในจังหวัดนนทบุรีมีสถานประกอบการ SMEs หลายแห่งที่มีความเข้มแข็งแล้ว แต่ก็มีสถานประกอบการอีกหลายแห่งที่ยังประสบปัญหาต่างๆ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การตลาด การจัดการ ระบบบัญชี ฯลฯ ประเด็นสำคัญ คือ ภาคส่วนราชการจะทำอย่างไรเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมผู้ประกอบการเหล่านั้น โดยควรเริ่มจากการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้ชัดเจนเสียก่อน ดังนั้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงปรับกระบวนการแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของจังหวัดนนทบุรีอย่างเหมาะสมต่อไป นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ถือโอกาสนี้ในการเชิญชวนผู้ประกอบการซึ่งถือเป็นพลังสำคัญฝ่ายหนึ่ง ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเพื่อทำให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด โดยการจัดการขยะอย่างเหมาะสม,การจัดการน้ำเสีย,การใช้ถังหมัก รักษ์โลก เป็นต้น