คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2562 ซึ่งมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

เปิดอ่าน 924 views

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2562  ซึ่งมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร เป็นปีที่ 66 เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนนทบุรี และยังเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้แข็งแรง มั่นคง ควบคู่ไปกับการเจริญก้าวหน้าของสังคมสืบไป