คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ยกระดับเลียบคลองวัดจันทร์

เปิดอ่าน 51 views

ที่  นบ 0518/ 517       ลงวันที่    4    กุมภาพันธ์  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   12  กุมภาพันธ์  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา