คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธี “วันการศึกษาธรรมมิสลาม ครั้งที่ ๒๒”

เปิดอ่าน 73 views

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี “วันการศึกษาธรรมมิสลาม ครั้งที่ ๒๒” พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการน้อมนำพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ของศาสนิกของทุกศาสนา รวมถึงการนำหลักธรรม คำสอนทางศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม มีวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ผู้นำศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ผู้บริหารโรงเรียนธรรมมิสลาม มูลนิธิ ร่วมในพิธี “วันการศึกษาธรรมมิสลาม” และลงนามบันทึกข้อตกลง ดังกล่าว