คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562

เปิดอ่าน 186 views

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายกองเอก ภานุ แย้มศรี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนนทบุรี/ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) ปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ หน่วยทหารในพื้นที่ ปลัดอำเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตไปแล้ว พิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี พิธีอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช 2497 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2497 ทรงพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดน โดยในพิธีสวนสนามคราวเดียวกันนั้น ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท ความว่า “ขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชน ให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคล ของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุด เพื่อได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันที่จะช่วยป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสงบในท้องถิ่นของตน ด้วยความองอาจ กล้าหาญ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อชาติบ้านเมืองและความเป็นเอกราชของเราจะได้วัฒนาถาวร”
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนได้เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ 65 จังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดงานและกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกองกำลังที่ผนึกแน่นแฟ้นมาเป็นเวลายาวนานในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ จนเป็นที่กล่าวขานว่า “ยามใดบ้านเมืองลุกเป็นไฟ อส.ทุ่มใจไม่หวาดหวั่น อาสาเข้าประจัญ มิได้พรั่นเข้าราวี นอนกลางดิน กินกลางทราย ขอถวายชีวิตนี้ ปกป้องปฐพี เพื่อน้องพี่สุขสบาย”