คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมหารือแนวทางการประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ 4.0 และ การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปิดอ่าน 72 views

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ 4.0 และ การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งระบบราชการ 4.0 นั้น จะให้ความสำคัญ 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย
1. การสานพลังทุกภาคส่วน ระหว่างภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration)
2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
3. การปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitalization)