คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคูคลองและการระบายน้ำ

เปิดอ่าน 411 views

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ วัดบางพูดใน อำเภอปากเกร็ด  นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคูคลองและการระบายน้ำ โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนนทบุรี (ท) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี นายกเทศนมนตรีนครปากเกร็ด ปลัดอำเภอปากเกร็ด ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) เห็นชอบ โดยจิตอาสาได้ดำเนินการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ แนวคลองบางพูด และคลองบางพัง รวมไปถึงได้มีการเดินประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้มีการป้องกันอันตรายจากปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน รวมไปถึงขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยลดปริมาณแหล่งที่มาของกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นดังกล่าว รวมไปถึงขอความร่วมมือประชาชนสองข้างทางให้ช่วยกันรักษาความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์เพื่อความสวยงามและสุขลักษณะที่ดีของตนเองและชุมชนด้วย