คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการสร้างสนามกีฬา (สนามฟุตบอล) ในสระน้ำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี

เปิดอ่าน 97 views

ที่ นบ 52203/947       ลงวันที่    4    กุมภาพันธ์  2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ

วิธี    ประกวดราคา

วันที่ประกาศ   7  กุมภาพันธ์  2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา