คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เปิดอ่าน 122 views

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางกรวย (ศป.ปส.อ.บางกรวย) เพื่อคัดกรองเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู คืนคนดีสู่สังคม พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังการผ่านค่ายฯ ที่ต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและรักษาคนดี ให้อยู่รอดปลอดภัย และเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย และมีนายอำเภอบางกรวย ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๑ อำเภอบางใหญ่ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูจากอำเภอบางกรวย จำนวน ๖๒ คน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว