คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย

เปิดอ่าน 101 views

ที่  นบ 0004/ 196       ลงวันที่    31    มกราคม 2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ    5  กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา