คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังคำชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เปิดอ่าน 649 views

ที่ นบ 0017.2/ว431 ลว 23 มกราคม 2562 เรื่องเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังคำชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารประกอบการประชุม

1.การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.การประเมินผู้บริหารองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. รายละเอียดเกณฑ์การประเมินมาตรการลด และคัดแลกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

4.คู่มือแนวปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

5.มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ