คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปิดอ่าน 288 views

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีปลัดจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) นายอำเภอปากเกร็ด คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. สมาชิก ทสม.จากทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วย ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ได้มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “เครือข่าย ทสม.นนทบุรี ร่วมใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีได้รับการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัย ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความสะอาดจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้สำคัญ ซึ่งเครือข่าย ทสม.ถือเป็นประชาชนจิตอาสาที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่อง “ความสะอาด” ที่พลัง 3 ฝ่าย (ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม) ต้องร่วมกันขับเคลื่อน เช่น การดำเนินการตามหลัก 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) โดยเน้น “การคัดแยกขยะต้นทางจากครัวเรือน” แล้วนำมาขายเป็นการสร้างรายได้และเชื่อมโยงไปสู่สวัสดิการต่างๆของชุมชน นอกจากนั้น ได้เชิญชวนให้ทุกครัวเรือนทำ “ถังหมัก รักษ์โลก (Green Cone)” สำหรับใช้ทิ้งเศษอาหาร/ขยะอินทรีย์ที่เหลือจากครัว เพื่อไม่ให้ปะปนกับขยะประเภทอื่นที่ยังสามารถคัดแยกนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ทั้งนี้ ขยะอินทรีย์ที่หมักในถังดังกล่าวจะเกิดผลพลอยได้เป็นปุ๋ยอันเป็นประโยชน์ต่อพืชที่ปลูกบริเวณนั้นด้วย สำหรับเรื่อง “การจัดการน้ำเสีย” เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน จำเป็นต้องใช้หลากหลายวิธี (ทั้งวิธีีที่ง่าย และวิธีที่ยาก) ในการดำเนินการตามความเหมาะสม เช่น การใช้ถังดักไขมัน(แบบง่าย) ซึ่งสามารถผลิตขึ้นใช้งานเองได้ , การปลูกต้นพุทธรักษาเพื่อใช้บำบัดน้ำเสียในเบื้องต้น , การใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ในตอนท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ฝากให้เครือข่าย ทสม. ซึ่งถือเป็นแกนนำของชุมชนได้นำสิ่งเหล่านี้ไปดำเนินการ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และขยายผลต่อให้คนในชุมชนได้ดำเนินการตามด้วย
เวลา 10.30 น. คณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ได้บรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย