คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทย

เปิดอ่าน 93 views

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีพลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองบัญชาการ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี ผู้แทนนายอำเภอปากเกร็ด ผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี ผู้แทนเทศบาลนครปากเกร็ด และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอแผนการปฏิบัติงานพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาอุปสรรคที่พบจากการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ จะมีการปรับแผนการปฏิบัติงานฯให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และจะมีการบูรณาการด้านกำลังพลและเครื่องมืออุปกรณ์จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการพร้อมกัน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงจะเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนจิตอาสาให้เข้าร่วมดำเนินการด้วย เวลา 10.50 น. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ พร้อมด้วยพลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองบัญชาการ ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบางซื่อน้อย บริเวณสะพานทางเดินเท้าข้างวัดสมรโกฏิ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี