คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม.

เปิดอ่าน 93 views

ที่  นบ 52203/ 248       ลงวันที่    11    มกราคม 2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     เทศบาลนครปากเกร็ด

ชื่อโครงการ     ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม.

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   18  มกราคม 2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา