คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมแผนปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทย

เปิดอ่าน 94 views

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๒๐๘ ศูนย์ฝึกอบรม การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทย มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาซักซ้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  ทั้งนี้ มีผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กองบัญชาการกองทัพไทย การประปานครหลวง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตหลักสี่ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแผนปฏิบัติการดังกล่าว