คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาของจังหวัดนนทบุรีที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

เปิดอ่าน 152 views

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาของจังหวัดนนทบุรีที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” โดยมีนางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ คณะนักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังโอวาทในครั้งนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ในด้านต่างๆของกีฬา ซึ่งการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนานักกีฬาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ทั้งนี้ การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ นักกีฬาทุกคนถือเป็นตัวแทนของจังหวัดนนทบุรี ดังนั้น จึงขอให้รักษาชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรี เคารพในกฎกติกาและการตัดสินของกรรมการ โดยจะต้องรู้ รู้ชนะ และรู้อภัย มิใช่มุ่งแต่จะเอาชนะเพียงอย่างเดียว
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2562 โดยจังหวัดนนทบุรีมีนักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 1 จำนวน 25 ชนิดกีฬา มีนักกีฬา 210 คน พร้อมด้วยผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ 59 คน รวมแล้วจำนวน 269 คน เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งจากผลการแข่งขันในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา จังหวัดนนทบุรีได้รับเหรียญรางวัลอยู่ในลำดับที่ 12 ของประเทศ