คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์”

เปิดอ่าน 310 views

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Stadium) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์” โดยมีพันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายต่างๆ นักกรีฑายุวชน/เยาวชน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมทั้งชมขบวนพาเหรดและการแสดงชุด “สายน้ำเจ้าพระยา ศรัทธาสามัคคี นนทบุรีเมืองงาม”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Stadium) โดยจัดการแข่งขันกรีฑาเป็นประเภทลู่ และประเภทลาน แบ่งตามรุ่นอายุ คือ รุ่นอายุ 14 ปี(ชาย-หญิง) , รุ่นอายุ 16 ปี(ชาย-หญิง) และรุ่นอายุ 18 ปี(ชาย-หญิง) เพื่อส่งเสริมให้ยุวชน/เยาวชนในจังหวัดนนทบุรีได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นการพัฒนานักกรีฑาของจังหวัดนนทบุรีมุ่งสู่การเป็นนักกรีฑาอาชีพต่อไป