คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 31 รายการ คุรุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ รวมจำนวน 45 รายการ

เปิดอ่าน 409 views

ที่  พม 0707.14/ 0094       ลงวันที่   10    มกราคม 2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ

ชื่อโครงการ  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 31 รายการ คุรุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ รวมจำนวน 45 รายการ

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา