คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น

เปิดอ่าน 77 views

ที่  นบ 0016/ 47       ลงวันที่   11     มกราคม 2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ  เชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู่ภูมิภาคอื่น

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา