คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการจัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์

เปิดอ่าน 105 views

ที่  นบ 0004/ 95       ลงวันที่   14     มกราคม 2562

ชื่อหน่วยงานจัดซื้อ/จัดจ้าง     สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ชื่อโครงการ     จัดกิจกรรมวันเดียวเที่ยวเมืองนนท์

วิธี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ   15  มกราคม 2562

รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมา