คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เปิดอ่าน 82 views

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ทั้งนี้ มีรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ฝ่ายทหาร) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย