คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562

เปิดอ่าน 165 views

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6(นนทบุรี) คณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” รวมถึงข้อมูลพื้นฐานขยะมูลฝอยของหน่วยงานต่างๆในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีการพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเรื่องอื่นๆ
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภายใต้ “โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมย่อย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนดให้ “ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป